<div align="center"> <h1>Pracownia Konserwacji Zabytkowych Instrumentów Muzycznych</h1> <h3>Renowacja, konserwacja zabytkowych organów, fisharmonii, fortepianów i pianin</h3> <p>organy, instrumenty, muzyka, fortepian, pianino, fisharmonia</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://instrument.republika.pl" rel="nofollow">http://instrument.republika.pl</a></p> </div>